Persoanele fizice care se înscriu în program au obligația de a participa la cursurile de formare. 

Candidații pot participa doar la un singur program de formare finanțat prin POCU.

Trebuie să se înscrie în concurs cu un plan de afaceri.

După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de minim 18 luni.

Beneficiarul va angaja, în maxim 6 luni de la semnarea acordului de finanțare, minim 2 persoane, cu domiciliul în regiunea de dezvoltare a implementării proiectului, în mediul urban sau rural.

Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție.

Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui program.

În cazul în care întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și are mai mult de un asociat, persoana al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar.