Pot participa persoane fizice care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban în scopul creării de noi locuri de muncă.

Vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani. Nu pot face parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 și 24 de ani.

Statut pe piața muncii: șomeri, persoane inactive (de ex. studenți, persoane casnice), persoane care au un loc de muncă și persoane care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membrii întreprinderilor familiale).

Cetățenie română și reședința în regiunea de dezvoltare Nord-Est.