Metodologie de recrutare și selecție

Primele trei sesiuni de înscrieri în programul de antreprenoriat s-au încheiat.

A patra sesiune de înscrieri – pentru județele Iași, Vaslui, Bacău, Suceava, Botoșani se desfășoară în perioada 02.07.2018 – 15.08.2018.

Grup țintă

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din persoane fizice care intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban și din care fac parte: șomeri, persoane inactive (de ex. studenți, persoane casnice), persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă și persoane care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membrii întreprinderilor familiale), din regiunea de dezvoltare Nord-Est.

Ce cuprinde dosarul

Daca faci parte din grupul țintă de mai sus trimite-ne dosarul de înscriere cu următoarele documente:

 • Formular de înscriere
 • Copie după cartea de identitate
 • Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 • Curriculum vitae semnat pe fiecare pagină
 • Copie după diploma de studii
 • Copii după un document ce atestă statutul pe piața muncii (angajat – adeverință de salariat, șomer – adeverință de șomaj, persoană inactivă – adeverință de încetare a șomajului etc.)
 • Declarație privind utilizarea datelor cu caracter personal
 • Declarație pe propria răspundere cu privire la neimplicarea în alt program de formare antreprenorială finanțat prin POCU
 • Angajament de respectare a cerințelor proiectului pentru grupul țintă
 • Declarație pe propria răspundere că nu beneficiază de dublă finanțare privind înființarea unei întreprinderi
 • Declarație pe propria răspundere privind imparțialitatea – că nu are calitatea de angajat al solicitantului/partenerului în proiect, că nu este soț/soție sau rudă sau afin până la gradul 2, inclusiv în relațiile cu membrii juriului/comisiei
 • Declarație că solicitantul de ajutor de minimis în vederea înființării unei afaceri nu are calitatea de asociat majoritar în structura altei întreprinderi
 • Scrisoare de intenție prin care menționează că intenționează să deschidă o afacere la finalul programului de formare antreprenorială parcurs (Acordă o atenție deosebită scrisorii de intenție! Vezi Metodologia de Recrutare si Selecție a Grupului Țintă. )

Notă: pe documentele în copie se va menționa “conform cu originalul”

Descarcă documente

Documentele ce alcătuiesc dosarul de înscriere se depun, în format fizic, la sediile liderului de proiect și al partenerului în proiect (personal, prin poștă/curierat etc.)

Pentru județele Vaslui și Suceava

La Relians Corp,  Centris Iași, Str. Colonel Langa, nr. 17, Parter, Iasi, 700 029, județul Iași

Pentru județele Botoșani, Neamț și Bacău

La Dal Consulting, Strada Păcurari nr.156, parter și etaj 1, Iași, 700519, județul Iași

Pentru Iasi la unul dintre cele doua sedii ale parteneriatului.

Nu ezita sa ne contactezi pentru informații suplimentare. 

 

Calendarul celei de a patra sesiuni de înscrieri – pentru județele Iași, Vaslui, Bacău, Suceava, Botoșani

Depunere dosare de înscriere: 02.07.2018 – 15.08.2018

Analiză și evaluare dosare: 16.08.2018 – 20.08.2018

Publicare listă intermediară: 20.08.2018

Depunere contestații: 21.08.2018 – 23.08.2018

Publicare listă finală: 24.08.2018

 

Sesiunea de înscrieri pentru județele Botoșani, Bacău și Iași s-a încheiat. Puteți consulta lista persoanelor admise, accesând link-urile următoare:

Botoșani

Bacău

Iași

În măsura în care locurile disponibile se ocupă, vom afișa listele finale cu componența grupelor de curs. Așadar, vom respecta principiul primul venit – primul servit.

În cazul în care toate persoanele înscrise vor fi admise, nu va mai exista perioada de contestații.

 

Calendarul celei de a treia sesiuni de înscrieri – numai pentru Piatra Neamț – sesiune închisă

Depunere dosare de înscriere: 02.07.2018 – 06.07.2018

Analiză și evaluare dosare: 06.07.2018 – 09.07.2018

Publicare listă intermediară: 09.07.2018

Depunere contestații: 09.07.2018 – 11.07.2018

Publicare listă finală: 11.07.2018

 

Calendarul celei de a doua sesiuni de înscrieri – sesiune închisă

Lansare campanie: 24.05.2018

Depunere dosare de înscriere: 24.05.2018 – 02.07.2018

Analiză și evaluare dosare: 02.07.2018 – 05.07.2018

Publicare listă intermediară: 06.07.2018

Depunere contestații: 06.07.2018 – 10.07.2018

Publicare listă finală: 11.07.2018

 

Calendarul primei sesiuni de înscrieri – sesiune închisă

Prima sesiune de înscrieri: 27.02.2018 – 15.05.2018

Analiza dosarelor: 16.05.2018 – 21.05.2018

Publicare listă intermediară admiși: 22.05.2018

Depunere contestații: 23.05.2018 – 25.05.2018

Răspuns contestații: 29.05.2018

Publicare listă finală admiși: 29.05.2018

Începerea desfășurării cursurilor: 08.06.2018

 

Cursurile se vor desfășura în perioada iunie – august. Urmărește știrile pentru a afla calendarul sesiunilor de training. 

Nu ezita să ne contactezi pentru informații suplimentare: 0734.222.053 – Francesca Lăcătuș, Responsabil Grup Țintă.

Împreună, dezvoltăm idei și antreprenori.